#phnom

Posts tagged as #phnom on Instagram

18,660 Posts

don't know what's in the broth of this Khmer noodles, but it's really tasty. spinach noodles and lots of vegetables to offset the amounts of carbs, fats and sugar ingested so far.
តើអ្នកទាំងអស់កំពុងតែស្វែងរកការងារធ្វើមែនទេ? ពេលនេះឪកាសពិសេស បានមកដល់ហើយ ដោយលោកអ្នកគ្រាន់ តែភ្ជាប់មកជាមួយនូវ ប្រវត្តិរូបសង្ខេប (CV), អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថតចម្លង និង រូបថត ៤x៦ ចំនួនពីរសន្លឹក និង ហើយលោកអ្នក និងទទួលបានការងារសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ភ្លាមៗ។

ទីតាំង៖ EPIC 2 CLUB នៅក្នុង EDEN GARDEN MALL PHNOMPENH
📞ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង៖ ០៨៦ ៤៥៦ ២៨៧, ០១២ ៥០១ ២០៣, ០២៣ ៩៨៦ ៨១៤
📍អាស័យដ្ឋាន៖ តំបន់អភិវឌ្ឍបឹងកក់, សង្កាត់ ស្រះចក, ខ័ណ្ឌ ដូនពេញ, ទីក្រុងភ្នំពេញ

Are you looking for a job?

New opportunity is coming, just grap your CV, a copy of national ID and 2 pieces of photo (6x4) and you will be interviwed by our team immidiately.

Location: EPIC 2 CLUB
📞Mobile: 086 456 287, 012 501 203 Tel: 023 986 814
📍Address# (#Phnom Penh City Center (PPCC), Sangkat Sras Chork, Khan Duan Penh, Phnom Penh)
pong mouan chean, or the Khmer omelette. a traditional Cambodian omelette filled with onions,  garlic, chilli and herbs. very delicious, but so damn spicy
Are you a Coach or a Personal Trainer? And is there a difference?

From my perspective there is a world of difference between the 2 and potential clients need to be able to understand these differences so they can make informed decisions regarding their preferred health and wellness journey.

This is particularly important here in #PhnomPenh because currently there is not a governing authority or standard for either personal trainer or coaching. Many of the gyms here will affix this label to any of the staff that demonstrates an above average physique and general exercise knowledge. This typically means the barrier for entry is quite low

For me a Personal Trainer, understands enough about the human body to get a result
That is, they know how to impose a level of stress that helps a client lose fat, increase strength, or improve in something that matters to the client. They typically start with just one tool in the bag. If they're a powerlifter, they will have all their clients work with a barbell. If they're a CrossFitter, all of their clients are going to do box jumps, kettlebell swings and Olympic lifts. If they're a bodybuilder, all of their clients will get lots of muscle-isolation work with dumbbells and machines.

On the other hand, a coach tries to identify the holistic approach for improvement. They look at the root cause, if a client says they want to lose fat then that is typically tied to a perception of self or lack of confidence. They employ an entire tool kit to tackle the problem, it’s not just move more eat less. It could be how’s your sleep, what about stress, etc.

#phnompenh
#Cambodian
#Cambodge
#CambodiaTrip
#Cambogia
#Phnom
#PhnomPenhCity
#PhnomPhen
#PhnomPehn
#CambodiaTravel
#PhnomPenhLife
#Phnom_Penh
#PhnomPenhCambodia
#PhnomPenhGym
#PhnomPenhfitness
#FitnessPhnomPenh
#GymPhnomPenh
#Vidyfit
#Vitaldynamics
#Vitaldynamicsfitness
#CoachShan
#CoachPhnomPenh
Phnom Penh Colonial Villa - Restaurant and Bar Business for Sale
Listing No. 855-01-02-049
Price:  USD 650,000
http://www.asianbusinessbrokers.com/cambodia/property/phnom-penh-colonial-villa-restaurant-and-bar-business-for-sale/
fully loaded traditional Cambodian breakfast num banh chok or Khmer noodles. delicious~
Central Market, incroyable édifice Art décor conçu par 2 architectes français en 1937... Amazing 👌#Phnom Penh #artdeco#cambodia
woke up in Phnom Penh. delicious Japanese breakfast at the Club Milliseme at the Sofitel. beautiful lounge to work in
In den Häusern der Kinder finden zur Zeit große Umbauarbeiten statt. Die Zimmeraufteilung wird so geändert, dass sich künftig jeweils zwei Kinder in einem Zimmer einrichten können. 
#beebob #kambodscha #reisen #spenden #helfen #hilfsorganisation #volunteer #cambodia #travel #Phnom Penh #Kinderhilfsprojekt #meeting #happy #excited #Umbau #Volontariat
Die Suche nach neuen Mitarbeitern/innen gestaltet sich zeitweise sehr schwer und war die vergangenen Wochen leider erfolglos. Genau im richtigen Moment besuchte uns dann Rotha. Sie arbeitete schon vor einigen Jahren bei uns  und fragte gestern nach einer Stelle, da Sie wieder in Thala lebe. Wir sind alle mehr als glücklich Sie nun wieder im Team begrüßen zu dürfen und können einen großen Punkt auf unserer To Do Liste abhaken.

#beebob #kambodscha #reisen #spenden #helfen #hilfsorganisation #volunteer #cambodia #travel #Phnom Penh #Kinderhilfsprojekt #meeting #happy #excited #staff #Mitarbeiter #Volontariat
📸
@lito_edition 
#Phnom ChiSo#Takeo#បិណ្ឌ២🍃🍃
Iced coffee with condensed milk 1.50$ please taste ;) #mayapapaya #cambodia #phnom penh #coffee #Hostel #Guesthouse
Phnom Penh Crown FC top scorer Paulo Victor, will be on the pitch tomorrow defending his team's colors.

Artilheiro do Phnom Penh Crown FC, Paulo Victor estará em campo amanhã defendendo as cores de sua equipe.

@paulovictor94_ @marquesplayers @licksfloresadvocacia @camisa10design
@phnompenhcrownofficial #phnom #phnompenh #ppcfc #cambodia #asia #football #futebol #soccer
#Phnom kulen
Wish to have one more as twin stand steal, connecting with bridge,  don't have to be lonely any more #city life#daily life diary #phnom penh #cambodia #be happy life#beauty #stress free#motivateion#women entrepreneur#fashion designer life#be your seft#bobo type R #Adventure#charlenge #education#traveldiaries#sky_lovers #sky_lovers #sky_high_architecture
Mittagessen und Teammeeting in Thala bei den Kindern. In den nächsten Tagen wird fleißig an allen Baustellen gearbeitet! #beebob #kambodscha #reise #spenden #hilfe #hilfsorganisation #volunteer #cambodia #travel #Phnom Penh #Kinderhilfsprojekt #meeting #stungtreng
#Phnom Penh
#Happy Mid-Autumn Festival 13 Sep 2019 #I Love HK 3 Restaurant #Phnom Penh, Cambodia
Marques Player’s Agent, parabeniza nosso atleta Paulo Victor (Phnom Penh Crown FC).
Marques Player's Agent, wishes a happy birthday to our player Paulo Victor (Phnom Penh Crown FC). 🇰🇭
@paulovictor94_ @marquesplayers @licksfloresadvocacia @camisa10design 
@phnompenhcrownofficial #phnom #phnompenh #ppcfc #camdodia #asia #birthday #celebration #futebol #football #soccer
#Phnom penh #Cambodia,daily life, afternoon
With a match scheduled for the day (15/09), due to FIFA date, our striker Paulo Victor, resumed training that week with the Phnom Penh Crown FC team.

Com jogo marcado para o dia (15/09), devido a data FIFA, nossos atacante Paulo Victor, retomou intensa semana de treinamentos com a equipe do Phnom Penh Crown FC. 🇹🇭
@paulovictor_94 @marquesplayers @licksfloresadvocacia 📷 @phnompenhcrownfc #phnom #phnompenh #ppcfc #cambodia #asia #football #futebol #soccer #training #preparing
Wat Phnom Temple in Cambodian capital is not only a typical place of worship, it also offers peace. Lesser thronged by tourists and locals, a visit to this temple,just few metres from city heart can be a mesmerizing experience. 
#watphnom #watphnomtemple #phnom #wat #temple #buddhism #buddhist #idol #buddha #phnompenhcity #phnompenhlife #phnompenh #cambodialife #cambodia🇰🇭 #worship #worshipper #buddhistart #khmer #evening #phnompenhnightlife #candles #placeofworship #cambodian #asia #asean
Hello everyone from Cambodia 
Are you looking for somewhere your holiday?Here's CAMBODIA  #phnom penh #royalpalace #nationalmuseum #killingfield #toulsleng #shootingrange #Angkor temple
#WwwHappyfamilytaxi.com
Ein frischer Start in den neuen Tag mit Jenny, Felix und einem guten kambodschanischen Kaffee. ⁠⠀
#beebob #kambodscha #reise #spenden #hilfe #hilfsorganisation #volunteer #cambodia #travel #Phnom Penh #Kinderhilfsprojekt #meeting #shopping #Kaffee #coffee⁠⠀
#Phnom Penh
#Phnom Penh
Phalla in Verhandlung mit den Verkäufern unserer neuen Motorroller. Zwei unserer Roller in Thala dürfen nach über 10 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand und werden nun ersetzt. #beebob #kambodscha #reise #spenden #hilfe #hilfsorganisation #volunteer #cambodia #travel #Phnom Penh #Kinderhilfsprojekt #meeting #shopping⁠⠀
Nach 6 Stunden Powershoppen für das Kinderdorf werfen die Ersten das Handtuch. Morgen geht es weiter! #beebob #kambodscha #reise #spenden #hilfe #hilfsorganisation #volunteer #cambodia #travel #Phnom Penh #Kinderhilfsprojekt #meeting #shopping
Heute morgen traf sich das nun vollständige Team in einem Café in Phnom Penh, um erste Pläne für die nächste Zeit zu besprechen. Heute werden erste Einkäufe erledigt, da unter Anderem neue Motorroller benötigt werden und einige Matratzen kaputt sind. ⠀
#beebob #kambodscha #reise #spenden #hilfe #hilfsorganisation #volunteer #cambodia #travel #Phnom Penh #Kinderhilfsprojekt #meeting #shopping

Loading