#mobilepicture

Posts tagged as #mobilepicture on Instagram

25,412 Posts

Instagraming
ഓർമ്മകളുടെ കുത്തൊഴുക്കിൽ മാഞ്ഞുപോകാതെ എല്ലാവർക്കുമുണ്ടാവും ഒരു നല്ലകാലം 
സ്കൂൾ ലൈഫ്❤
.
.
.
.
#schoollife#oldschool #schooldays #schoollife📚 #myschoollife #mobilephotography #mobilephotos #mobigraphy #mobile_shot #mobilepicture #mobilepicture #mobilepics #mobilephotographyindia #photographer#photographersofkerala#keralaphotography#mobilepics#mobilephottam#uktnlrphotography
I know I haven't been posting for a while. I needed a new perspective 😊👌🌷❤
#madebymythicalmoon #malinsomstedt #perfect #mobilepicture #mobilephoto #magic #perspective #coolpictures
The JOSH after the RAIN🌿
#HAPPIE_NATURE🍃

#mobilephotography#mobilepicture#phonephotograpy
#phoneclicks #naturephotogaraphy
To me railways signify continuity and hope, that things do get better, bad times are not forever.
🔸
🔸
📸 @anethdavidd
🔸
🔸
#ClearBlueSky #BlueSky #Rails #Railway #RailwayPhotography #MobilePicture #MobilePictures #PichaZaSimu #AmateurPictures #AmateurPhotography
Que estaría pensando?🤔
.
.
.
#pensativa #miradaperdida #mirandoelhorizonte #blancoynegro #verano #mobilepicture #samsungfoto
Life is like a camera • FOCUS on what’s important •
• CAPTURE the good times •
• DEVELOP from the negative •

And if doesn’t work out... just take another shot! 📸
.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Photo by @andreacabassicom - Repost from #pelooccrew
.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Be the next in our feed, use #pelooc in your post or tag us to be featured! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
मैं हंसु, तू क्यों न हँसे?
सोच क्या रहा तू,
मेरी झिमिलाती हसीं के बीच,
तू है चुप,
बांट लें तू मन की व्यथा,
सो मेरे संग संग तू भी हंसे।।
.
.
.
.
.
.
.
.
#cannaughtplace #delhi #palikabazar #balloonfiesta
#balloon #rajivchowk #delhidreams #delhiwale #lights #lit #instapicture #mobilepicture #mobile_photography_collection #mobile_photography_united #mobilecapture #metro #yellow #green #auto #delhistreets #streetsofindia #streetsofdelhi #indianphotography #nvedi #maibhisadakchap #picture
"La mirada lo dice todo...." 🔮
.
.
.
#miradas #ojosverdes #pelolargo #longhair #greeneyes #work #conxemar2019 #feriadepescado #sinfiltros #mobilepicture #samsungfoto
.
20191017 경산 출근길과 퇴근길.
시골이라 그런가.
아침엔 안개낀 날이 많고, 저녁 퇴근길 노을은 감성 터진다.
안개낀 아침은 학교 정문.
노을의 저녁은 사무실 앞.

#안개  #노을 #저녁 #경산 #출근 #퇴근 #핸드폰사진 #foggy #fog #sunset #morning #mobile_photography #mobilepicture #대경대학교
Mi bola de los años ochenta y yo os deseamos un feliz jueves.
Brilla con tu luz, tu luz que tienes dentro y todo lo inunda. .
.
#namaste #luz #light #goodvibes #felizjueves #happyThursday #fotografia #photography #nofilter #mobilepicture #igphotographia #mypicture #Madrid
Лето. Бегу к бабушке в дом,
Поскорее от дождика скрыться.
Баба Настя и дед мой Сергей.
Защита моя от ненастий.
⠀
Дед любил почитать мне,
До сих пор помню детскую книжку.
Называлася "Вишенка".
Садились мы в кресло опять,
Я под мышку,
Просила:
" Почитай мне про деревце, деда."
⠀
Дом деревянный,
С синими ставнями
В высь.
Летом прохладный,
Тёплый зимою.
От стуж и невзгод
Печурка нас
Всегда согревала.
⠀
Июлем знойным в саду,
Укрывалась под
Яблоней я,
Ветер нежно трепал мои косы,
Самые лучшие книги
Прочла, и мечты свои оберегала.
⠀
Пироги, щи, яблок Бельфлор аромат,
Мы сушили на солнышке
Помнишь?
Ах, время бежит и уже мой сын,
Едет к Вам, милые, в гости.
⠀
Куклы, сказки, друзья.
Бабушка, дедушка,
У меня уж семья.
Главное помнить,
Не забывать
Вкус солнца, клубники,
и с родными
Делиться любовью.
⠀
Author @lileiajilia.
⠀
#Букволизируй3_дзт5
для @victoria_text_secrets
⠀
#Букволизируй3_альманах
⠀
🍂ПОЭЗИЯ:
#Букволизируй3_поэзия
для @veronikacherni
Так, важливо не впустити шанс і встигнути, бо "і жити спішити треба". Але, повірте, іноді просто варто сісти і зачекати 😉

#mlnk #shotonmi_ua #shotonmi #redminote7 #photobyphone #photo #phonephotography #mobilephotography #mobilephoto #mobilepicture #фотомобфльним #світлина #нателефон #фото
New generation's trips "Play station games 
On hill station !"
🔸
🔸
🔸
🔸
🔸
#mobilepicture #mobilephotography #mobilephotographer #mobilephotograph #photographers #nature #naturephotography
 #naturelovers #photo #indiography #munnar #kerala
🔹
🔹
🔹
🔹
@picx_sagar @_gopal_12 @cam_clicks_photography
По ул. Ч. Валиханова. Дом И. Мельникова 1890-е гг. ≔≕≔≕≔≕≔≕≔≕≔≕≔≕≔≕≔≕≔
🧿Shot on Redmi Note 7
🎨Color Photoshop
🕰Date of photo: 27.08.2019
🎈Russia, Omsk
≔≕≔≕≔≕≔≕≔≕≔≕≔≕≔≕≔≕≔
#Omsk#Moscow#go_omsk#omsk55#shotbymi#мобильноефото#mobilephoto#здания#rus_atmos#go_omsk#снятонателефон#мобилография#стритфото#архитектура#mobile_photo#mobile_photography_#mobile_photography#mobilephotoru#sprcollective#youmobile#mobilepic#mobilepicture#mobilepics#русскийсевер#уличнаяфотография#russia_ig#улицыгорода#городскиезарисовки#пейзажироссии#дом
Kruger Diaries. Spotting animals in their natural habitat was an amazing experience!
.
.
Our favourite bunch! Marty! Can you spot 7 of them? 🤪
.
.
#krugernationalpark #krugerpark #southafricanationalparks #wildlife #zebra #Marty #madagascar #southafrica #southafricatourism #winterlandscape #notaphotographer #mobilepicture #SubbuAnuinSA #AdityaPemmasani #familyvacation
Kruger Diaries. Spotting animals in their natural habitat was an amazing experience!
.
.
This photo is a snapshot of a video 🙄, our next trip would be defintely with a good camera 🤣!
.
.
#krugernationalpark #krugerpark #southafricanationalparks #wildlife #lion #kingofthejungle #krugerbig5 #africanbig5 #bigfivegame #southafrica #southafricatourism #winterlandscape #notaphotographer #mobilepicture #SubbuAnuinSA #AdityaPemmasani #familyvacation
TBT... Hace casi 9 meses y los recuerdos y la emoción sigue ahí ___________________ 🇹🇭 #thailand #bangkok #temple #tailandia #viaje #vacaciones #travel #mobilepicture #asia #history #traveler #huawei #green #vacation #amazing #citiesoftheworld #nice #beautiful #photooftheday #tailandia #tbt
A leafy thing
#mobilephotography #mobilepicture

Loading