#lifehackcraft

Posts tagged as #lifehackcraft on Instagram

4,323 Posts

BALANCE IS THE KEY TO GROWTH
.
.
So many people pursue a goal and once they obtain it, they realize that other things in their life are way off balance. Whether it’s their relationships, their health, peace of mind or something else, they went so hard into one direction they neglect the very things that will allow them to SUSTAIN their level of success. .
. 
We can all be guilty of this from time to time but it’s important to remember that in the midst of all our achievement, proper self-care is the only way we can maintain or steadily increase our levels of success.
Dog Bathing Hack 💡
⠀
Having trouble getting your pup to stay still while bathing them? ⁉🤔
⠀
☝👉Try smearing some peanut butter on the wall! Peanut butter takes awhile to eat since it’s so sticky, and it will keep them distracted with a tasty treat while you wash them! ✋Just make sure that the peanut butter is 100% peanuts only with no added sweeteners (like xylitol) which are toxic for dogs!
___________________
⠀
Խորամանկություն շանը լողացնելու համար💡
⠀
Բոլորս էլ միշտ խնդիրներ ենք ունենում շանը լոգասենյակում անշարժ կանգնեցնելիս: ⁉🤔Կա լուծում:
⠀
☝👉Փորձեք գետնանուշի կարագ քսել պատին: Գետնանուշի կարագը կպչուն է, և դժվար է ուտել: Ուստի այն որոշակի ժամանակ կխլի Ձեր շունիկից: Այսպիսով, մինչ Դուք լողացնում եք նրան, նա զբաղված է իր գետնանուշի կարագն ուտելով: ✋Միայն ուշադիր եղեք գետնանուշի կարագ գնելիս, որպեսզի այն 100%-ով գետնանուշից պատրաստված լինի և չպարունակի հավելումներ, որոնք շատ վնասակար են մեր չորքոտանի ընկերների համար:
⠀
#oknooshoon #lifehacks #lifehackoftheday #lifehack #hacks #tips #puppyraising #puppy #doglovers #animallovers #animalprotection #dogs #dog #puppyoftheday #insta #postoftheday #armenians #armeniansworldwide #animalloversofinstagram #lifehackssummer #lifehacks101 #lifehacksla #lifehackscp #lifehacktutorials #lifehackcraft #lifehackgram

Loading