#jallikattu

Posts tagged as #jallikattu on Instagram

52,790 Posts

நாம் கேட்க வேண்டியதை இந்த சகோதரி சரியாக கூறும் இந்த கானோளியை பார்க்கவும் பகிரவும்

நன்றி- @tamilviralhub

Follow and support @strange_society00 
#bigil 
#bigilaudiolaunch 
#bigiltrailer 
#vijaydevarakonda 
#vijay 
#pooduvediye
#superstar 
#valimai 
#thalaajith 
#vinoth
#neet 
#doctoranitha 
#methaneextraction
#hydrocarbon 
#jallikattu
#prayfornesamani🤣🤣 #indianarmy🇮🇳
@chembanvinod #jallikattu @jallikattu_movie
#Jallikattu in theatre is another complete experience of cinema. Definetly International!
#Jallikattu - A well staged wild metaphor which mocks people's behavior and civilization by using a Buffalo theme... Did we really evolve since early stages of civilization ?? By the way How did you shot this man? Dop #Gireesh and that sound design.. brilliant #RenganaathR👏👏 #LGP #PrashantPillai
#jallikattu#pathiri#chickencurry#chill
#jallikattu is the most visually dense piece of cinema I have watched in recent times! Watching #jallikattu in big screen is a exhilarating experience! The end credits of #jallikattu is one the best end credits I have ever seen! Malayalam cinema once again proved that it is decades ahead of Indian cinema!
A must watch malyalam movie guys, such an outstanding film dont miss it. ( movie name jallikattu) (released year 2019) (language malyalam) HUMANS ARE SOCIAL ANIMALS 🐃 @lijo_lebowski @chembanvinod @antony_varghese_pepe @santhybee @takeiteasysabu @iprashantpillai @girishgangadharan @renganaath @tiff_net @shanthybalakrishnan @sabumon_aka_biggboss #jallikattu #lijojosepellissery #chembanvinod #antonyvarghese #tiff2019 #minimalposter #malyalam #malayalammovie #malayalammoviesongs
#jallikettumovie - A buffalo escaping from a slaughter house and the men who ran behind it with fire both inside and outside. If you think that's what Jallikattu is all about, you are wrong. Through a non linear narrative and  an unconventional making, LJP establishes the reality that the difference between a man and an animal is minimal. He States the fact that Human who considers himself as the most sophisticated living being, is still the same beast inside. 
There is a person who hits his wife because she made "puttu" for breakfast that day too; there is a priest who is angry that the buffalo destroyed the farm inside the church premises and wants to close the slaughter house, but becomes sad when he realizes that he won't get meat for dinner that day; There is a policeman who just wants to stamp his superiority over his wife by fighting with her, but automatically gets into pleading mode when he realizes that the local people have gone against the police; there is a person who wants to stay with his wife when all the men in the village are out in search of the buffalo; there is a person who is ready to stab another person because a girl doesn't love him but was even ready to have sex with the other person; there are multiple people who wants to prove that they are the ones who caught the buffalo and are ready to fight for their superiority. 
When every men in the village ran behind the buffalo to see it and catch it, there was just one person who couldn't because he was bedridden and was waiting for his death, but in the end no one gets to catch it and it is the same bedridden person who gets to see it because the buffalo comes to him instead. Everything in this is a metaphor.
The men in jallikattu are ready to bargain for the body of women, in just the same way as they bargain for some extra flesh of buffalo in the slaughter house. But the Women in the movie are more sensible and are not ready to run behind the buffalo. Amidst all the chaos, they just stay back at home and want the men to bring them some good meat after all the mayhem. LJP just reminds us that we are all the same greedy animal inside, an animal that changes colors whenever a situation comes
#jallikettumovie - Chaos made international!
Adapted form S.Hareesh's short story "Maoist" Jallikattu is beautifully chaotic. @lijo_lebowski gives Malayalees a cinema that is international in every way.

The movie belongs to @girishgangadharan as much as it belongs to LJP. The cinematography from him is totally on another level. The efforts taken by him for the movie is so evident in theatre. Through handheld shots, drone shots and long shots he just redefined conventional cinema visuals. We have seen idukki before through the lenses of many other cinematographers but it was all in broad daylight. 95% of his visuals are at night and he just shows us how beautiful and how terrifying at the same time the nights are. There are some scenes where he shows the ambience of the place with the help of just fire. 
#prasanthpillai 's background scores are haunting. The music he creates in Jallikattu is  just in accapella (human voices) and not any instruments. Still the effect it brings on screen is insane. The "Ji Ji Ji Ji"  BGM is haunting.

#kannanganpat 's sound mix and #ranganathravee 's sound design helps the movie in making it the intense experience it is. That's why both the cry of buffalo and the howling of men both bring the same impact on us. 
#deepujoseph 's cuts have it's presence felt without damaging the cinematic experience and allows the movie to be unorthodox. 
For the actors, It's not a performance driven film and so everyone just gets to play a part that in total contributes to the totality of the movie. @antony_varghese_pepe @santhybee @chembanvinod #jaffaridukki @sabumon_aka_biggboss and many unknown actors are part of the movie everyone gets their little space to contribute and elevate the overall experience.

Shout-out to the Associate & Assistant directors of the movie because the crowd management in the scenes would have been a very difficult process to pull off. The crowd choreography looked good because of their effort along with Lijo's vision. Also great work from the team who did the animatronics in the movie. It never looked out of place.

#jallikettumovie is 90 minutes of mass hysteria and utter chaos choreographed with gorgeous rigor.
என் நாட்டின் ஒரு வீர விளையாட்டு #jallikattu கூடிய இளைஞன்.. தன் இனத்தின் விடுதலைக்காக கூட மாட்டானா..... #seeman #seemanism #tamil #tamilnadu #tamilanda #jallikattu #jallikattu_protest 
#tamildesiyam #tamily #chennai #marina #students #vivasayi #ntk #naamtamilar #vellaporan_vivasayi #keezhadi #tamilpolitic #tamildesam #arasiyal#varungaalam_nam_kaiyil
A few days ago when #jallikattu hit theatres in kerala. I was looking forward to experience @lijo_lebowski 's  work in a theatre, I looked for showtimes in #hyderabad and in #delhi couldn't find it since, the screens were dominated by #syeraanarasimhareddy and #war. 2 weeks post it's release, just when I gave up and thought that  I would only get the opportunity to watch it on a small screen. The movie miraculously hits theatres in Hyderabad . 
Loved it !! Fab experience, great message
#Jallikattu #LijoJosePellissery #Thyview
Identify this  movie 
can anyone relate this scene with jallikattu ?? .
Follow @flatno_12b ✔️
.
.
#mallugram #malayalam #kerala #malayalammovie #moviedialogue #comedy #jagathy #jayaram #vintage #jallikattu #mallucomedy #moviescenes #djangounchained #quentintarantino #leonardodicaprio
Empty production's  poraduvom short film 🎥🎬 .. Success 🏆 but... It behind many failure 👎... Watch⌚ this vdo......
. . . 
#seivadhaithunindhusei #shootingspot #shootingday #filmaddict #filmmakers #directioner #direction #actor #cinematography #shortfilmmakers #shortfilmshoot #shortfilmfestival#memez #mokka #poralli #ntk #seeman #releasemugilan #banhydrocarbon #seemanism #jallikattu #gas

Loading