#همدان_دیار_نامداران

Posts tagged as #همدان_دیار_نامداران on Instagram

2 Posts

مثل گندم باشیم...
زیر خاک میبرندش باز میروید(پرتر)
زیر سنگ میبرندش ارد میشود(پربهاتر)
اتش میزنندش ارد میشود (مطلوب تر)
به دندان میجوندش جان میشود(نیرومندتر)
ذات باید ارزشمند باشد....
#ووشو #ووشو_ساندا #ووشوتالو #کشتی #بوکس #کیکبوکسینگ #کارته #تکواندو #بدنسازی #بدنسازی_آقایان #همدان #همدان_دیار_نامداران #ایران۱۸ #باشگاه_ورزشی_ووشو_حصارخانی
مرحوم کربلایی  محمد کزازی پرچمدار قم و شادروان وحید مرادی عقاب ایران هر دو از نامداران تهران قم و همدان .مردان به دست نامردان میمیرند .چوب خشکی در بیابان باش اما مرد باش .روحشان شاد
پیجو به آشنا هاتون معرفی کنید 
#latolotqom 
#پرچمداران
#عیاران
#قم_ایران_لنگرود_زندانیا_لوتیان_جنگ_شرارت_ادب_زندگی_مرگ_وحید_مرادی_وحید_خزایی_کرج_تهران_خوبان_نامیان_چاقو_دعوا_درگیری_ 
#وحید_مرادی
#محمد_کزازی
#سلاطین
#نام_آوران
#جنگاوران
#هرسین_کرمانشاه 
#همدان_دیار_نامداران
#بنی_آدم_اعضای_یکدیگرند_اما_بچه_های_همدان_یک_چیز_دیگرند #اسنپ.#روحانی #آمریکا#استقلال#پرسپلیس#رونالدو#عشق#love