അടുത്ത കാലത്തായി വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയ ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വികൃതി മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങളോടെ മുന്നേറുന്നു.സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടും സൗബിൻ ഷാഹിറും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ആയി എത്തുന്നു. ഇത് നല്ല സിനിമയുടെ വിജയം. . . . . . . . . . . 
#vikrithi #malayalammovie #cinema #superhit #reallifestories #surajvenjaramoodu #soubinshahir #westwindcinema

westwindcinema

2019-10-09T16:30:43Z

അടുത്ത കാലത്തായി വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയ ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വികൃതി മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങളോടെ മുന്നേറുന്നു.സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടും സൗബിൻ ഷാഹിറും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ആയി എത്തുന്നു. ഇത് നല്ല സിനിമയുടെ വിജയം. . . . . . . . . . . #vikrithi #malayalammovie #cinema #superhit #reallifestories #surajvenjaramoodu #soubinshahir #westwindcinema

0 Comments

46 Likes